Beste gebruiker,
Na jarenlange hosting van de TAUW ToetsingsTabel stopt TAUW per 1 januari 2023 met de toetsservice. Als u de behoefte heeft om ons een reactie te geven, kunt u een mail sturen naar john.vantol@tauw.com.
E-Mail    
Welkom bij TTT on-line. Met deze tool kunt u de in het laboratorium gemeten waarden van grond, grondwater, baggerspecie of bouwstoffen 'invoeren'. TTT on-line bepaald met behulp van BoToVa de voor een standaard bodem gecorrigeerde waarden. De uitkomsten worden per invoer van één monster in een platte tabel (csv of pdf) gepresenteerd. Naast de gestandaardiseerde meetwaarden worden de toetsingswaarden uit de Circulaire bodemsanering en/of de Regeling bodemkwaliteit gepresenteerd voor de gekozen stofpakketten en toetsingskaders.